Obserwuj nas

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z witryny www.łączynasdart.pl (dalej nazywanej “Stroną”). Administratorem danych osobowych jest [nazwa Twojej firmy lub Twoje imię i nazwisko], zarejestrowane pod adresem [adres Twojej firmy lub zamieszkania], posiadający numer NIP [numer NIP].

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

a) Podczas korzystania ze Strony, możemy gromadzić pewne dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są gromadzone jedynie w przypadku dobrowolnego udostępnienia ich przez użytkownika, na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub subskrypcję newslettera.

b) Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników, świadczenia usług, dostarczenia informacji o produktach i promocjach, jak również w celach marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

c) Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych. Wykorzystuje się odpowiednie metody ochrony technicznej i organizacyjnej, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Udostępnianie danych osobowych

a) Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo lub decyzja organów ścigania.

b) W przypadku korzystania z usług zewnętrznych, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, wymagane są odpowiednie umowy lub zobowiązania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Pliki cookies

a) Strona może korzystać z plików cookies, które są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika. Są one wykorzystywane w celu poprawy funkcjonalności Strony i dostosowania treści do preferencji użytkownika.

b) Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcje Strony.

Prawa użytkowników

a) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

b) W celu realizacji powyższych praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem podanych w sekcji kontaktowej na Stronie.

Linki do innych stron internetowych

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które są poza naszą kontrolą i nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności lub zawartość tych stron. Zalecamy, aby użytkownicy zapoznali się z politykami prywatności tych stron przed udostępnieniem swoich danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zaktualizowane wersje polityki będą publikowane na Stronie. Zalecamy regularne sprawdzanie polityki prywatności w celu poinformowania się o ewentualnych zmianach.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem maila: kontakt@łączynasdart.pl