Obserwuj nas

Regulamin NLD Cup

 

 1. Definicje

 2. Ogóle postanowienia i zapisy

 3. System rozgrywek

 4. System rozgrywania spotkań

 5. Ranking

 6. Prawa zawodnika

 7. Obowiązki zawodnika

 8. Sytuacje sporne i nietypowe wydarzenia

 9. Nagrody

 10. Kary

 11. Dodatkowe ustalenia

 

 1. Definicje

1.1. NLD – Nocna Liga Darta, zwana także Organizatorem lub Zespołem Organizacyjnym.

1.2. Sędzia – osoba będąca przy tarczy, która liczy i zapisuje punkty, dba o właściwy przebieg spotkania.

1.3. Zawodnik – osoba rywalizująca w turnieju organizowanym przez Nocną Ligę Darta, zwana także graczem lub darterem.

1.4. Lotka – sprzęt, którym zawodnik rzuca do tarczy – posiadający grot, beczkę (barrell), szaft (shaft) i piórko.

1.5. Grot – element lotki, który wbija się w tarczę.

1.6. Szaft (shaft) – element łączący beczkę z grotem.

1.7. Beczka (barrell) – główny element lotki z grotem na końcu.

1.8. Piórko – umieszczona na końcu lotki płetwa, zapewniająca stabilność lotki w trakcie rzutu

1.9. Leg – fragment, pojedyncza partia meczu, stanowiąca element wyniku.

1.10. Mała tabela – tabela uwzględniająca tylko mecze zawodników (więcej niż dwóch), którzy na koniec fazy grupowej mają tyle samo punktów.

1.11. Złoty leg – jedna partia decydująca o miejscu w grup, rozgrywana w wypadku, gdy zajdą elementy zawarte w punkcie 3.4.

 1. Ogólne postanowienia i zapisy

2.1. Organizatorem turnieju jest Zespół Nocnej Ligi Darta/Łączy nas Dart.

2.2. Turnieje NLD Cup są rozgrywane w miejscowości Pasek w gminie Klembów – województwo mazowieckie, w pubie Break 147 przy ulicy Zamienieckiej 80 w Warszawie lub w Klubie bilardowym Falcon przy ulicy Myśliborskiej 114 w Warszawie.

2.3. Do turnieju może zapisać się każda pełnoletnia osoba. Osoby niepełnoletnie mogą zostać dopuszczone do gry, jeśli uzyskają zgodę opiekuna i przedstawią ją Organizatorowi lub przyjadą razem z nimi do miejsca rozgrywania turnieju i potwierdzą uczestnictwo zawodnika.

2.4. Wpisowe na turniej wpłacane jest przed startem grupy, w której występuje dany zawodnik.

2.5. Pierwszeństwo gry w turnieju NLD Cup mają tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy poprzedniego dnia przed uruchomieniem zapisów mają aktywny Patronat za minimum 50 zł na profilu Nocnej Ligi Darta na stronie Patronite.pl.

2.6. Zapisy rozpoczynają się minimum na sześć dni przed startem turnieju NLD Cup. Forma zapisów jest uwzględniona przez organizatora na plakacie turniejowym. Zgłoszenia innymi metodami, nieuwzględnionymi w informacji, nie będą przyjmowane.

2.7. Zapisywać się można tylko i wyłącznie po tym jak Organizator umieści wiadomość o starcie zapisów na swoim profilu na Facebooku. Zapisy dokonane wcześniej nie będą uwzględniane.

2.8. Zapisać się można tylko i wyłącznie we własnym imieniu – w związku z ograniczoną liczbą miejsc i daniem każdemu równych szans udziału.

2.9. Organizator w dniu zapisów informuje o maksymalnej liczbie osób, jaka może zagrać w turnieju. Zapisani zostaną uczestnicy, którzy najszybciej wyślą swoje zgłoszenie, uwzględniając przy tym punkty 2.6, 2.7 i 2.8.

2.10. W przypadku braku miejsc Organizator może wpisać daną osobę na listę rezerwową i uwzględnić ją w turnieju w przypadku rezygnacji którejś ze wcześniej zapisanych osób.

2.11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników między uruchomieniem zapisów a startem turnieju.

2.12. Każdy z zapisanych uczestników zobowiązuje się do podania minimum dwóch dni, w których może wziąć udział w pierwszej fazie turnieju spośród terminów, które wyznaczy Organizator, o ile ta trwa dłużej niż dwa dni.

2.13. Organizator ma prawo wycofać zawodnika z turnieju, jeśli nie zastosuje się do punktu 2.12 i przez to niemożliwe będzie ułożenie terminarza rozgrywek.

2.14. Wszystkie spotkania są transmitowane na żywo na profilu YouTube Nocnej Ligi Darta – w przypadku organizowania turnieju w Pasku. W przypadku turnieju w Warszawie transmitowane są tylko wybrane przez Organizatora spotkania. Organizator – w przypadku awarii prądu, internetu lub sprzętu elektronicznego – zastrzega sobie prawo do rozegrania grup bez konieczności przeprowadzenia transmisji.

2.15. Uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. W szczególności dotyczy to formy publikacji jego wizerunku w celach promocyjno-marketingowych organizowanego turnieju, tj. w szczególności na: kanale YouTube https://www.youtube.com/c/NocnaLigaDarta, portalu Facebook https://www.facebook.com/nocnaligadarta, portalu Instagram https://www.instagram.com/nocnaligadarta/.

 1. System rozgrywek

3.1. Turnieje NLD Cup są rozpoczynane od fazy grupowej, a kończą się fazą pucharową. W fazie grupowej rywalizują wszyscy zapisani zawodnicy, a w fazie pucharowej ci, którzy spełnią kryteria uprawniające ich do awansu.

3.2. O liczbie grup i zawodnikach, którzy wezmą w nich udział Organizator informuje po zamknięciu zapisów. Organizator zastrzega sobie zmianę składu grup, jeśli dojdzie do wycofania się któregoś z zawodników.

3.3. O liczbie zawodników w fazie grupowej decyduje Organizator przed startem zapisów. Zastrzega sobie jednak prawo do jej zwiększenia po otwarciu zapisów.

3.4. W przypadku poszerzenia turnieju lub mniejszej niż zakładana liczbie uczestników Organizator ma prawo dokonać zmian w formacie rozgrywek - zmieniając formułę lub dokładając fazę.

3.5. W zależności od liczby zawodników biorących udział forma turnieju i awansu do fazy pucharowej jest inna.

a) Uniwersalne dla każdego formatu są poniższe zasady:

O kolejności w grupie decyduje liczba punktów. W przypadku, gdy dwóch zawodników ma tyle samo punktów o kolejności decyduje bezpośredni mecz między zainteresowanymi. W przypadku, gdy trzech zawodników lub więcej ma tyle samo punktów, o kolejności decyduje mała tabela, w której uwzględniane są tylko bezpośrednie mecze między zainteresowanymi. W niej liczą się kolejno: wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi, bilans legowy. Jeśli nadal niemożliwe jest rozdzielenie zawodników - decyduje kolejno: bilans legowy w całej grupie, wygrane legi w całej grupie. Jeśli wciąż nie można rozdzielić zawodników – o kolejności decyduje złoty leg.

Jeśli w małej tabeli można wyodrębnić jednego zawodnika, a pozostali pozostają na idealnym remisie - ten zawodnik zajmuje najwyższe możliwe miejsce w małej tabeli, a reszta jest dalej rozdzielana wedle powyższych zasad.

b) Gdy w turnieju bierze udział 32 graczy, to są oni podzieleni w osiem czteroosobowych grup. Dwóch najlepszych zawodników w grupie dostaje awans do fazy pucharowej.

c) Gdy w turnieju bierze udział 40 graczy, to są oni podzieleni w osiem pięcioosobowych grup. Dwóch najlepszych zawodników w grupie dostaje awans do fazy pucharowej.

d) Gdy w turnieju bierze udział 50 graczy, to są oni podzieleni w dziesięć pięcioosobowych grup. Jeden najlepszy zawodnik w grupie dostaje awans do fazy pucharowej oraz sześciu najlepszych zawodników z drugich miejsc. O kolejności drugich miejsc decydują kolejno: punkty, bilans legowy, wygrane legi, najwyższy checkout.

e) Gdy w turnieju bierze udział 60 graczy, to są oni podzieleni w dwanaście pięcioosobowych grup. Jeden najlepszy zawodnik w grupie dostaje awans do fazy pucharowej oraz czterech najlepszych zawodników z drugich miejsc. O kolejności drugich miejsc decydują kolejno: punkty, bilans legowy, wygrane legi, najwyższy checkout.

f) Gdy w turnieju bierze udział 64 graczy, to są oni podzieleni w szesnaście czteroosobowych grup. Dwóch najlepszych zawodników w grupie dostaje awans do fazy pucharowej.

g) Przy większej liczbie uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do dostosowania formatu do liczby tarcz i długości turnieju i ogłoszenia go minimum w dniu poprzedzającym rywalizację.

3.5. W fazie pucharowej bierze udział minimum szesnastu zawodników. Przegrany z każdej fazy do ćwierćfinału odpada z turnieju. Półfinaliści mają zagwarantowany co najmniej mecz o trzecie miejsce.

3.6. Faza pucharowa jest rozgrywana w systemie uzależnionym od liczby zawodników.

a) Jeśli w turnieju dwóch zawodników wychodzi z grupy do fazy pucharowej, a ich łączna liczba to 16, to faza pucharowa rozgrywana jest w systemie: 1A-2H, 1G-2B, 1C-2F, 1E-2D, 1B-2G, 1H-2A, 1D-2E, 1F-2C, gdzie cyfra odpowiada miejscu w grupie, a litera grupie, z której wyszedł dany zawodnik.

b) Jeśli w turnieju nie wychodzi po dwóch zawodników z każdej grupy, to uczestnik fazy pucharowej zostaje uszeregowany w zależności od występu w fazie grupowej. Ci, którzy wyszli z pierwszych miejsc w grupie, ułożeni są w jednym rankingu, a ci z drugich miejsc w drugim rankingu. O kolejności decydują kolejno: punkty, bilans legowy, wygrane legi, najwyższy checkout. Zawodnicy mierzą się ze sobą w systemie (patrząc od góry drabinki): 1-16, 8-9, 5-12, 4-13, 2-15, 7-10, 6-11, 3-14.

c) Przy większej niż 16 liczbie uczestników fazy pucharowej Organizator zastrzega sobie prawo do dostosowania formatu do liczby tarcz i długości turnieju i ogłoszenia go minimum w dniu poprzedzającym rywalizację.

     4. System rozgrywania spotkań i punktacja

4.1. Każde spotkanie jest rozpoczynane rzutem do środka tarczy. Jako pierwszy rzuca ten zawodnik, który jest rozpisany na przedmeczowej grafice/rozpisce grupy jako pierwszy. Jeśli dany zawodnik trafi zielony lub czerwony środek, to wyjmuje lotkę z tarczy. Jeśli trafi poza środek – zostawia lotkę w tarczy i czeka na rzut rywala. Kto rzuci bliżej środka – rozpoczyna mecz. W sytuacjach spornych o rozpoczynającym spotkanie decyduje sędzia. Jeśli sędziego nie ma przy tarczy, to zawodnicy decydują między sobą o rezultacie, a gdy nie mogą sami rozstrzygnąć sprawy, to decydujące zdanie ma Organizator. On także zasądza ewentualną powtórkę w odwrotnej kolejności, jeśli pierwsze rzuty nie przyniosą wygranego.

4.2. Każdy zawodnik w jednej kolejce ma do dyspozycji trzy lotki, które musi wyrzucić jedna po drugiej - minimum z wysokości ramienia. Zawodnik, który nie zastosuje się do tych reguł może zostać pozbawiony punktów za dany rzut lub kolejkę. 

4.2.  Zawodnicy mają do zamknięcia 301 lub 501 punktów, a ostatnia lotka musi sprowadzić licznik do zera i być trafiona w wartość podwójną.

4.3. Jeśli w fazie grupowej zawodnicy nie zdołają zamknąć lega w określonej liczbie lotek,  którą ustala Organizator przed startem, następuje dogrywka, która polega na rzuceniu trzech lotek do tarczy. Partię wygrywa ten zawodnik, który zdobędzie więcej punktów. W przypadku remisu zawodnicy rzucają kolejne trzy lotki – w odwrotnej kolejności. Jeśli zawodnicy zamiast tej metody rozstrzygną lega rzutem do środka tarczy, wyniki takiej dogrywki są obowiązujące, ale tylko w wypadku gdy obaj zgodzili się na takie rozwiązanie. 

4.4. W fazie grupowej za zwycięstwo otrzymuje się dwa punkty, za porażkę zero.

4.5. W fazie pucharowej spotkania są rozgrywane do minimum dwóch wygranych legów. Zawodnicy mają do zamknięcia 501 punktów, a ostatnia lotka musi sprowadzić licznik do zera i być trafiona w wartość podwójną.

4.6. Jeśli w fazie pucharowej zawodnicy nie zdołają zamknąć lega w określonej przez organizatora liczbie lotek, następuje dogrywka, której zasady opisane są w punkcie 4.3. 

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do podania formatu gry w dniu rozpoczęcia fazy pucharowej i wydłużenia go w dowolnym jej etapie – przed jego startem. Zgodę na wydłużenie formatu muszą wyrazić wszyscy zawodnicy biorący udział w danym etapie gry.

 1. Ranking i rozstawienia

5.1. W rankingu NLD Cup są klasyfikowani wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział chociaż w jednym turnieju tej serii w ostatnich dziesięciu rozegranych.

5.2. Do rankingu liczone są punkty zdobyte przez zawodników w ostatnich dziesięciu turniejach cyklu NLD Cup.

5.3. Punktacja do rankingu NLD Cup wygląda następująco:

Przy czteroosobowych grupach:

 1. miejsce – 10 pkt.
 2. miejsce – 7 pkt.
 3. miejsce – 5 pkt.
 4. miejsce – 2 pkt.

Przy pięcioosobowych grupach:

 1. miejsce – 10 pkt.
 2. miejsce – 8 pkt.
 3. miejsce – 6 pkt.
 4. miejsce – 3 pkt.
 5. miejsce – 1 pkt.

Przy sześcioosobowych grupach: 

 1. miejsce – 10 pkt.
 2. miejsce– 8 pkt 
 3. miejsce – 6 pkt.
 4. miejsce – 4 pkt.
 5. miejsce – 2 pkt. 
 6. miejsce – 0 pkt.

W 16-osobowej fazie pucharowej:

 • 1/8 finału: +5 pkt. (czteroosobowe grupy: 15 pkt./12 pkt., pięcioosobowe grupy: 15 pkt./13 pkt.)
 • 1/4 finału: +10 (20/17, 20/18)
 • czwarte miejsce: +15 (25/22, 25/23)
 • trzecie miejsce: +20 (30/27, 30/28)
 • drugie miejsce: +30 (40/37, 40/38)
 • pierwsze miejsce: +40 (50/47, 50/48)

W 32-osobowej fazie pucharowej:

 • 1/16 finału: +5 pkt.
 • 1/8 finału: +10
 • 1/4 finału: +15
 • czwarte miejsce: +20
 • trzecie miejsce: +30
 • drugie miejsce: +40
 • pierwsze miejsce: +

W 64-osobowej fazie pucharowej:

 • 1/32 finału: +5 pkt.
 • 1/16 finału: +10 pkt.
 • 1/8 finału: +15
 • 1/4 finału: +20
 • czwarte miejsce: +30
 • trzecie miejsce: +40
 • drugie miejsce: +50
 • pierwsze miejsce: +60

 

 

5.4. Jeśli w turnieju obowiązywały dwie fazy pucharowe, to sumuje się zdobycze zawodnika w obu. 

5.5. Jeśli zawodnik awansuje do fazy pucharowej, ale nie wystąpi w niej, to do jego dorobku doliczane są jedynie punkty zgromadzone w fazie grupowej.

5.6 Jeśli w związku z sytuacją zaistniałą w punkcie 5.5 szansę gry w fazie pucharowej dostanie trzeci, czwarty lub piąty zawodnik w grupie, to punkty są doliczane do jego dotychczasowego dorobku. Przykład: zawodnik zajął trzecie miejsce w pięcioosobowej grupie, ale poprzez wycofanie się innego gracza dostanie szansę gry w fazie pucharowej. Jeśli odpadnie w 1/8 finału, to dostanie 6 punktów plus pięć za dotarcie do 1/8 finału, czyli łącznie 11. Jeśli odpadnie w ćwierćfinale, to otrzyma 16, itd.

5.7. Jeśli w grupie nastąpi sytuacja, gdy zawodnicy powinni rozegrać złotego lega, ale tego nie zrobili, a niemożliwe jest już przeprowadzenie go, to za tę fazę przyznane są im te same punkty rankingowe - równowartość za niższe miejsce, o które mieli rywalizować.

5.8 Zawodnicy z najwyższą pozycją w rankingu NLD Cup, którzy zapiszą się do turnieju, otrzymają rozstawienie. Ich liczba jest uzależniona od liczby uczestników całego turnieju. To powoduje, że żaden z nich nie zmierzy się w fazie grupowej z którymś z pozostałych graczy rozstawionych.

5.9. Jeśli zawodnik rozstawiony nie będzie mógł rozegrać swojej grupy w podanym przez Organizatora terminie, to będzie mógł zagrać w innym dniu, ale zostanie pozbawiony rozstawienia. Przejmie je kolejny zapisany do turnieju zawodnik w rankingu.

5.10. W przypadku takiej samej liczby punktów zawodników w rankingu o wyższej pozycji decyduje kolejno: najlepszy wynik punktowy w turnieju NLD Cup, mniejsza liczba występów w serii NLD Cup, bezpośrednie mecze. Jeśli dalej nie można rozdzielić zawodników, to obaj zajmują ex aequo tę samą lokatę.

 1. Prawa zawodnika

6.1. Zawodnik nie musi posiadać swoich lotek, aby wziąć udział w turnieju. Organizator zapewnia cztery komplety lotek do wyboru. W przypadku połamania szafta lub zużycia się piórka może poprosić Organizatora o wymianę tej części.

6.2. Przed każdym meczem oraz w dowolnym momencie spotkania – przed swoim rzutem – zawodnik może poprosić sędziego o sprawdzenie, czy tarcza jest zawieszona równo.

6.3. Zawodnik ma prawo poprosić o sprawdzenie danej wizyty przy tarczy i odwinięcie z transmisji na YouTube, jeśli ma wątpliwości i podejrzenie, że zaszła pomyłka w liczeniu. Sytuacja opisana szerzej w punktach 8.2 i 8.3.

6.4. Podczas turnieju w Pasku zawodnicy czekający na rozegranie swojego spotkania mają prawo korzystania z tarczy rozgrzewkowej. Pierwszeństwo korzystania mają ci, którzy rozgrywają kolejny mecz po tym transmitowanym na głównej tarczy.

6.5. Zawodnik ma prawo zwrócić uwagę sędziemu lub Organizatorowi na niestosowne, jego zdaniem, zachowanie gracza, z którym rozgrywa dane spotkanie i poprosić o interwencję.

 1. Obowiązki zawodnika

7.1. Zawodnik powinien przyjechać na miejsce rozgrywania turnieju 20 minut przed startem swojej grupy, jeśli chodzi o Pasek i 15-30 minut, jeśli chodzi o Break147. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zawodnicy z różnych grup dojeżdżają wspólnie.

7.2. W wypadku przyjazdu z osobą towarzyszącą zawodnik ma obowiązek poinformowania Organizatora z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Jeśli tego nie zrobi, musi się liczyć z tym, że osoba towarzysząca nie będzie mogła oglądać zmagań z sali, gdzie są rozgrywane spotkania ze względu na brak miejsc. Punkt tyczy się rozgrywania turniejów w Pasku.

7.3. W trakcie spotkania zawodnik powinien być kulturalny i zachować należyty szacunek do przeciwnika – zarówno w trakcie meczu, jak i po jego zakończeniu. Zachowania, które, zdaniem Organizatora, przekraczają normy, będą karane zgodnie z regulaminem.

7.4. Zawodnik oczekujący na oddanie swoich rzutów powinien stać w wyznaczonym przez Organizatora miejscu w sali gry i nie przeszkadzać graczowi, który oddaje swoje rzuty. W wypadku nagminnego niestosowania się do reguły zawodnik może zostać ukarany zgodnie z regulaminem.

7.5. Zawodnicy czekający na swoje spotkanie w sali gry powinni zachować spokój, aby nie przeszkadzać graczom rozgrywającym mecz na głównej tarczy. W przypadku nagminnego nieprzestrzegania tego przepisu zawodnik może zostać ukarany zgodnie z regulaminem.

7.6. Zawodnik nie powinien wyciągać lotek z tarczy do momentu, gdy sędzia lub Organizator przy stoliku nie ogłosi, ile punktów zostało zdobytych. Jednocześnie powinien kontrolować swój licznik i wszelkie wątpliwości wyjaśniać od razu przy tarczy.

 1. Sytuacje sporne i nietypowe wydarzenia

8.1. Jeśli zajdzie podejrzenie ze strony któregoś z zawodników, sędziego bądź Organizatora, że doszło do pomyłki w liczeniu, sytuacja może zostać sprawdzona na bieżąco w transmisji na żywo.

8.2. Jeżeli pomyłka miała miejsce w środku lega, który nie został jeszcze zakończony, i zostanie potwierdzona przez Organizatora, licznik zostanie poprawiony i leg będzie kontynuowany od prawidłowego stanu liczników.

8.3. Jeżeli pomyłka została wychwycona po zakończonym legu, to Organizator może:

a) nakazać powtórzenie partii, jeśli jego zdaniem pomyłka miała duży wpływ na przebieg meczu,

b) zapisać lega na konto danego zawodnika, jeśli ten, mimo pomyłki sędziego, odpowiednio rozegrał partię i zakończył ją właściwą podwójną,

c) nie dokonywać zmian w zakończonym legu, jeśli pomyłka, zdaniem organizatora, nie miała wpływu na przebieg partii.

8.4. Ewentualne zażalenia należy składać do momentu rozpoczęcia następnego spotkania na danej tarczy. Jeśli prośba o sprawdzenie danej sytuacji wpłynie później, Organizator ma prawo jej nie uwzględnić.

8.5. Organizator może zmienić kolejność rozgrywania spotkań na prośbę zawodnika, jeśli pozostali gracze wyrażą na to zgodę.

8.6. Punkty za daną lotkę nie będą liczone, jeśli dana lotka upadnie na ziemię tuż po rzucie lub zawodnik nie zdąży jej wyjąć z tarczy w drodze do niej po zakończonych trzech rzutach.

8.7. Punkty za daną lotkę nie będą liczone, jeśli grot nie ma kontaktu z powierzchnią tarczy. W kontrowersyjnych przypadkach ostatnie zdanie należy do sędziego lub Organizatora.

8.8. W nieuwzględnionych w regulaminie przypadkach decyzja o rozwiązaniu sprawy zostaje w rękach Organizatora. Nieopisany przypadek może być powodem do aktualizacji regulaminu gry.

 1. Nagrody

9.1. W każdym turnieju NLD Cup nagrody otrzymuje minimum czterech zawodników.

9.2. Najlepsza czwórka każdego turnieju otrzymuje pamiątkowe puchary.

9.3. Najlepsza trójka każdego turnieju otrzyma nagrody rzeczowe, którymi będą akcesoria darterskie lub pieniądze pochodzące z wpisowego. O sumie decyduje Organizator przed startem turnieju. Jednocześnie Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany wysokości nagród w momencie, gdy zmieni się liczba uczestników. Ostateczne kwoty nagród zostaną ustalone maksymalnie w dniu przed rozpoczęciem zmagań w fazie pucharowej.

9.4. Pula nagród oraz liczba nagrodzonych może ulec zwiększeniu przy współpracy ze sponsorami.

 1. Kary

10.1. Organizator może wymierzyć kary w przypadku, gdy zawodnik nie stosuje się do regulaminu gry lub narusza dobre imię Nocnej Ligi Darta/Łączy Nas Dart– także poza turniejem.

10.2. W przypadku przekraczania reguł zapisanych w siódmym rozdziale Organizator może zdecydować o:

- odebraniu lega danemu zawodnikowi,

- dyskwalifikacji zawodnika z turnieju bez zwrotu wpisowego,

- zawieszeniu zawodnika na określony czas (okres zawieszenia także ustala Organizator),

- wykluczeniu go ze wszystkich turniejów Nocnej Ligi Darta/Łączy Nas Dart – także w innych formatach, jakie powstaną w przyszłości.

10.3. W przypadku nieuzasadnionego naruszania imienia Nocnej Ligi Darta/Łączy Nas Dart Organizator ma prawo do zawieszenia lub wykluczenia zawodnika z turniejów.

 1. Dodatkowe ustalenia

11.1. W sali gier oraz w całym budynku, w którym rozgrywany jest turniej, obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Zasada dotyczy turnieju w Pasku. W przypadku turnieju w pozostałych lokalach miejsca do palenia wskazuje właściciel. 

11.2. Zawodnik ma obowiązek posprzątać po sobie wszystkie opakowania po używkach takich jak papierosy i alkohol oraz stosować się do nakazów Organizatora w kwestii wyrzucania pozostałych śmieci.

11.3. Regulamin jest własnością Nocnej Ligi Darta/Łączy Nas Dart.

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, ale nie w trakcie trwania turnieju.

 

Warszawa, 14.03.2023

 

Sponsor główny

Sklepy partnerskie

Zostań Patronem

Reklama