Obserwuj nas

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

Warunkiem korzystania z Giełdy jest REJESTRACJA na stronie www.laczynasdart.pl. Dodawanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne, a emisja trwa 30 dni. Po upływie powyższego okresu Ogłoszenie może zostać automatycznie usunięte. Autor może w dowolnym momencie skasować ogłoszenie, jeśli jego treść jest nieaktualna lub oznaczyć oferowany produkt jako sprzedany.

DODAWANIE OGŁOSZENIA

Wypełnienie formularza polega na przesłaniu następujących danych:

- imię osoby do kontaktu lub nazwa firmy
- e-mail
- numer telefonu
- link do profilu Facebook
- tytuł
- wybór kategorii
- zdjęcia (maksymalnie 10 w jednym ogłoszeniu)
- opis
- cena
- lokalizacja

Podanie kwoty oraz miejscowości nie jest obowiązkowe. Skutkuje jednak słabszym pozycjonowaniem i brakiem możliwości wyszukania ogłoszenia poprzez widełki cenowe lub na podstawie lokalizacji. Właściciel serwisu daje sobie prawo do zredagowania ogłoszenia, bez konieczności informowania o tym ogłoszeniodawcy. Autor ogłoszenia może w każdym momencie dokonać edycji swojego formularza.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub niezwłocznego usunięcia, lub też edycji treści i/lub relokacji zamieszczonego w Serwisie ogłoszenia jeżeli narusza ono postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy, a w szczególności gdy ich treść:

a. wprowadza w błąd;
b. zawiera znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
c. narusza dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
d. zawiera zwroty powszechnie uznane za obraźliwe
e. nie pasuje do wybranej kategorii lub podkategorii

Użytkownik nie może zamieścić ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego, którego treść odsyła do sklepu z akcesoriami darterskimi. Dopuszcza się możliwość zamieszczania linku do popularnych portali aukcyjnych, jak Allegro czy OLX.

DODATKOWE INFORMACJE

Administrator, umożliwiając korzystanie z Giełdy, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Użytkownika z potencjalnymi kontrahentami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a jego klientem, ponoszą strony tej umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność oraz za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, w tym danych podanych podczas procesu wypełniania Formularza.

W celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji, zgłoszenia błędów lub propozycji zmian w Giełdzie zachęcamy do KONTAKTU.

Sponsor główny

Sklepy partnerskie

Zostań Patronem

ReklamaRankingi


Moja Strona